A4 copy

A3 copy
A2-1 copy
A1 copy

June 2018

การดำเนินในการทำงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

By |June 4th, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยงานปรับพื้นที่เพื่อเตรียมงานถมดินหลังอุโมงค์, งานปูแผ่นวัสดุกันซึมที่ผนังอุโมงค์, งานชั้นทางถนนทางออกอุโมงค์ฝั่งซ้ายทาง, งานตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างอุโมงค์ฝั่งซ้าย, งานเทคอนกรีตถนนในอุโมงค์ฝั่งซ้าย ความก้าวหน้าดังภาพประกอบ […]

Comments Off on การดำเนินในการทำงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

May 2018

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

By |May 20th, 2018|

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมโครงการทางเชื่อมผืนป่า วัน อาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม การจัดสร้างโครงการ และผลกระทบในการก่อสร้าง […]

Comments Off on คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

องค์กร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ WWF

By |May 11th, 2018|

องค์กร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ WWF

เจ้าหน้าที่ องค์กร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ WWF เยี่ยมโครงการทางเชื่อมผืนป่า วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี […]

Comments Off on องค์กร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างประเทศ WWF

คณะศึกษาดูงาน สำนักสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

By |May 11th, 2018|

คณะศึกษาดูงาน สำนักสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

คณะศึกษาดูงาน สำนักสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง เยี่ยมโครงการทางเชื่อมผืนป่า วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี […]

Comments Off on คณะศึกษาดูงาน สำนักสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

By |May 8th, 2018|

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจออกแบบ(วญบ.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เยี่ยมโครงการทางเชื่อมผืนป่า วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี […]

Comments Off on สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

คณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม และ คณะ ตรวจราชการโครงข่ายคมนาคม

By |May 7th, 2018|

คณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม และ คณะ ตรวจราชการโครงข่ายคมนาคม

คณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม และ คณะ ตรวจราชการโครงข่ายคมนาคม เยี่ยมโครงการทางเชื่อมผืนป่า วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี […]

Comments Off on คณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม และ คณะ ตรวจราชการโครงข่ายคมนาคม