A4 copy

A3 copy
A2-1 copy
A1 copy

April 2018

ประชุมการจราจรวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

By |April 5th, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

ประชุมการจราจรวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ปรึกษาหารือในแนวทางการจัดการจราจรในเขตก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย โดยร่วมประชุมระหว่างแขวงปราจีนบุรี โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว ตอน ๓ จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี (ส่วนที่ ๑) และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) […]

Comments Off on ประชุมการจราจรวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

การดำเนินในการทำงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

By |April 3rd, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยงานถนน Concrete, งาน Concrete Barrier, งานสะพาน Minor Bridge ฝั่งซ้ายทาง, งาน Gabion ฝั่งขวาทาง, งานคันดิน(Berm) รองรับฐาน Noise Barrier Vine Planter, งานเทคอนกรีต Stabilized ระหว่างอุโมงค์, งานติดตั้งตู้ Control ระบบไฟฟ้าในอุโมงค์ ความก้าวหน้าดังภาพประกอบ […]

Comments Off on การดำเนินในการทำงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

March 2018

การดำเนินในการทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

By |March 3rd, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วยงานถนน Concrete, งานถนน Concrete ภายในอุโมงค์ งานหล่อปากอุโมงค์ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบายอากาศในอุโมงค์ งานเทคอนกรีตพื้นสะพาน minor bride ความก้าวหน้าดังภาพประกอบ […]

Comments Off on การดำเนินในการทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 2018

การดำเนินในการทำงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

By |February 6th, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง ในระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยงานถนน Concrete, งานถนน Concrete ภายในอุโมงค์ งานหล่อปากอุโมงค์ ความก้าวหน้าดังภาพประกอบ […]

Comments Off on การดำเนินในการทำงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า

By |February 5th, 2018|

3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า […]

Comments Off on 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า

January 2018

ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย

By |January 29th, 2018|

ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย

ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่แขวงหนองคายและ หน่วยบริการ – สะพานมิตรภาพหนองคาย – เวียงจันทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้ โดยศึกษาดูงานก่อสร้างของโครงการฯ ณ วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีหัวข้อการบรรยาย สัมมนา ดูงานดังนี้
– แนะนำโครงการฯ ความเป็นมา รูปแบบของโครงการ
– การออกแบบอุโมงค์
– การติดตั้งผนังอุโมงค์
– ขั้นตอนการก่อสร้างสะพานและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าแขวงทางหลวงหนองคาย […]

Comments Off on ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย